Читання в особах.

9. Гра «Незнайко».

УІ. Підсумок уроку.

Ось ми і закінчили роботу над текстом.

Який вірш ми читали?

Яку букву закріплювали?

Які звуки вона може позначати?

(йе) Єгор

=(е) синє

Чи сподобалось на уроці?

Всі ви добре працювали,

На уроці не дрімали,

Гарно руки піднімали,

Й знань багато упіймали.

Тож прийміть оці весняні квіти,

Бо ви у класі - працьовиті діти.

С. Черкасенко

Зима і Весна

Насуплю я брови, - говорить Зима, -

І вiтер з морозом повiє:

Усе скрiзь загине - рятунку нема!

Пiд снiгом замре, занiмiє.

- А я засмiюся, Весна вiдмовля,

І сонце пекуче засяє,

Прокинуться луки, лiси i поля,

Усе зацвiте, заспiває.

88. 1. Прочитай текст. Добери заголовок.

Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Он — схожа на білу троянду. Там он — як корабель з вітрилами. А на самісінькому обрії — наче рожеве дерево летить над землею. Махає дивним віттям, рідну землю вітає.

Юрій Ярмиш

2. А ти коли-небудь спостерігав за хмарами? Що ти бачив?

3. З першого речення випиши парами слова, зв'язані між собою. Усно став питання від слова до слова.

4. Прочитай і спиши виділені слова. Вимов у них голосні звуки. Підкресли букви, якими вони позначені.

89. Попрацюйте разом!

1. Прочитайте вірш.

Хмарини, хмарини, небес кораблі,

за ними я піснею лину.

Безсмертя достойний лиш той на землі,

хто любить свою Батьківщину.

Володимир Сосюра

2. Порівняйте тексти вправ 88 і 89. Що у них спільного, а що — відмінного? Який з текстів є описом?

3. У яких рядках вірша висловлено головну думку? Спишіть ці рядки.

4. Побудуйте звукові моделі виділених слів.

90. 1. Прочитай слова. У кожному з них вимов протяжно останній голосний звук і запиши букву, якою він позначений.

Весна, сім'я, село, несу, стою, іде, в'є, шпаки, журавлі, гаї.

2. Які різні голосні звуки ти вимовив? Скільки їх? А скільки букв записав? Перевір свої записи за правилом.

В українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами.

Звуки: [а] [о] [у] [е] [и] [і]

Букви: ая о ую еє и її

91. 1. Прочитай пари слів.

руки — роки ліки — люки

липа — лапа ряд — рід

2. Якими голосними звуками відрізняються слова кожної пари?

3. Спиши. Підкресли букви, що позначають голосні звуки.

92. 1. Прочитай і спиши вірш.

Що за чудовая днина! Сніг, наче срібло, блищить! Вийшов веселий хлопчина, швидко з санками біжить.

Олена Пчілка

2. Як поетеса говорить про зимовий день, про сніг?

3. Вимов голосні звуки у виділених словах. Підкресли відповідні букви.

4. Прочитай слова.

Вишня, люди, синє.

Які звуки позначені виділеними буквами?

93. 1. Прочитай слова.

Яків, ялина, Рая, Юрко, шию, Єва, читає, їжак, їде, Київ.

2. Спиши слова і поділи їх дужками знизу на склади. Вимов склади з буквами я, ю, є, ї. Які звуки вимовляємо і чуємо в цих складах?

Букви «я, ю, є можуть позначати по два звуки: [йа], [йу], [йе]. Буква ї завжди позначає два звуки — [йі].

94. 1. Прочитай слова. Знайди в них спільний звук.

Юрко, я, їдь, п'є, йорж.

2. Якими буквами позначено цей звук?95. Попрацюйте разом!

1. Прочитайте вірш спочатку мовчки, а потім — виразно вголос. Подумайте, які слова треба виділяти голосом.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну.

Володимир Сосюра

2. До чого закликає нас поет? Як він говорить про українську мову?

3. Які голосні звуки у вірші трапляються найчастіше? Якими буквами вони позначені?

4. Спишіть вірш. Підкресліть букви, які позначають по два звуки.

96. 1. Прочитай і спиши слова.

Район, Йосип, гайок.

2. Вимов усі звуки і назви букви в словах. Якими буквами позначається сполучення звуків [йо]?

Пам'ятай! При переносі сполучення букв йо не можна розривати. Переносити треба так: район, гайок.

97. 1. Прочитай слова і знайди ті, які можна пов'язати за змістом. Запиши утворені словосполучення.

майорить квіти

підйомний розмова

гайові кран

серйозна прапор

2. Підкресли буквосполучення йо.

3. Вимов звуки і назви букви у словах майорить і гайові. Поділи їх для переносу.

98. 1. Прочитай текст. Що тобі в ньому сподобалося?

ЗНАЙОМСТВО

Після уроків Михайлик прийшов додому з незнайомим хлопчиком. Ледве хлопчик встиг сказати «Добрий день», як Михайлик просто з порога радісно звернувся до тата і мами:

— Познайомтесь, будь ласка, з Артемком. Він навчається зі мною в спортивній школі.

— Дуже приємно, Артемку, познайомитися з тобою,— сказав тато. — Мене звуть Йосип Михайлович. А маму Михайлика — Марія Андріївна.

2. Спиши заголовок. До слова знайомство випиши з тексту споріднені слова. Якими буквами позначено в них звукосполучення [йо]?

3. Прочитай ще раз, що сказав тато. Спиши. Підкресли букви, які позначають по два звуки.

4. Як ти будеш знайомити тата й маму із своїми новими друзями?

Є на світі буква «Є».

«Є» нічого не дає:

Це – моє, і це – моє;

Ось яка ця буква «Є»!

Не віддасть нічого свого,

Та не візьме і чужого:

Це – твоє, і це – твоє;

- Що ж ти, Елло, наробила?!

- Поламалася драбина…

- Татко, ось, з роботи йде –

Попаде тобі за те!

- Я зробила букву Е –

Це була колись драбина…

- Молодчина!!!Ось яка ця буква «Є»!


3441531394979435.html
3441598048713403.html
    PR.RU™