Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субъект мемлекет болса, онда бұл

Орталықтан басқарылатын экономика

Әміршіл-әкімшілдік

Жоспарлы экономика

Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру:

Қолданылатьн ресурстар санасыньщ өсуі

Интенсивті өсу

Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту

Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай
аталады:

Орталықтан жоспарлау.

Макроэкономикалық.

Нормативті

Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды
пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай
экономмиканы өсіру:

Интенсивті өсу.

Ресурстарды пайдалану одістерін жақсарту.

Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі

Егер экономикалық билік орталықтанған және негізгі экономикалық субъект мемлекет болса, онда бұл:

Орталықтан басқарылатын экономика

Жоспарлы экономика

Әміршілдік-әкімшілдік

Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай аталады:

Экономикадағы идеология.

Нормативті.

Макроэкономикалық

Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру:

Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту.

Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі.

Интенсивті өсу.

Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай аталады:

Макроэкономикалық

Микроэкономикалық

Позитивті

Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе онла бұл талдау аталадаы:

Макроэкономикалық

Микроэкономикалық

Экономикалық идеалогия

Еңбек өнімділігін арттыру,капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономаканы өсіру:

Интенсивті өсу.

Технологияны жетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру.

Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі.

Егерде баға деңгейі жоғарыласа,ал өндіріс төмендесе:

Жиынтық сұраныс қисығы солға жылжидыЖиынтық ұсыныс қисығы солға жылжиды.

Сұраныс пен ұсынытың қисығы бірге жылжиды.

Егер экономика біртұтас жүйе түрінде талданса, онда ол жатады:

Микроэкономикаға

Макроэкономикаға

Халықаралық экономикаға

Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай экономиканы өсіру:

Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі

Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту

Интенсивті өсу

Егер тауарға деген бағаның 1% төмендеуі, сұраныс көлемін 2% ұлғайтса, онда сұраныс:

Икемді

Өтімді

Бірлік икемді

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жеткіліксіз жиынтық сұранысы көрсетеді:

Құрылымдық жұмыссыздықтың төмендеуін

Циклдық жұмыссыздықтың өсуін

Жасырын жұмыссыздықтың өсуін

Жиынтық шығындардың өсуі инфляцияға әкеледі,егерде:

Жиынтық ұсынысқа байланысты

Жұмыс күші саны өссе

Экономика толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса

Жұмыссыздықтың деңгейі экономикалық өсу жағдайында:

Жоғарыламайды

Өспейді

Төмендейді


3424644904898287.html
3424665626768267.html
    PR.RU™