Частина 1. 1. Відповідно варіанту з таблиці №4 (додаток А) занести в додаток Б:

1. Відповідно варіанту з таблиці №4 (додаток А) занести в додаток Б:

ü вид електродроту;

ü вид електричної схеми квартири;

ü перелік приміщень і елементів електромережі квартири, які входять до кожної «Ділянки електромережі»;

ü потужності побутового обладнання в розрахункову таблицю (додаток Б, кол. 4).

2. В залежності від виду електричної схеми (див. додаток А), навпроти кожної одиниці обладнання позначити номер ділянки електромережі (додаток Б, кол. 3).

3. Використовуючи потужність обладнання – Р (додаток Б, кол.4), розрахувати значення струму – І (додаток Б, кол.5) для кожної одиниці обладнання за спрощеною формулою:

,

де = 220В - фазна напруга електромережі квартири.

4. Самостійно визначити яке побутове обладнання може одночасно працювати в теплий період року. Використовуючи таблицю (додаток Б, кол.6), розрахувати максимально можливу загальну потужність обладнання на кожній ділянці електромережі і загальну потужність обладнання в квартирі для теплого періоду року (суму потужностей) - РТ.

5. Самостійно визначити яке побутове обладнання може одночасно працювати в холодний період року. Використовуючи таблицю (додаток Б, кол.7), розрахувати максимально можливу загальну потужність обладнання на кожній ділянці електромережі і загальну потужність обладнання в квартирі для холодного періоду року - РХ.

6. Порівнявши загальні потужності обладнання РТ та РХ визначити, в який період року електромережа квартири більш завантажена. Всі подальші розрахунки виконувати для визначеного періоду року.

7. Заповнити бланк розподілу максимально можливого споживання струмупротягом доби для кожної ділянки електромережі (додаток В). Тобто (відповідно варіанту) для кожної ділянки електромережі записати єдиний перелік обладнання, і проставити для кожної одиниці обладнання струм споживання – І (див. додаток Б, кол.5). Далі самостійно (керуючись власним досвідом) орієнтовно визначити години роботи побутового обладнання протягом доби і проставити значення струму споживання І навпроти відповідних годин (додаток В).

Допустимий тривалий струм для проводів і шнурів з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами

Таблиця 1

Перетин струмопровідної жили, мм2 Струм, А, для провідників, прокладених
відкрито в одній трубі
двох одножильних трьох одножильних чотирьох одножильних одного двохжильного одного трьохжильного
1,2 14,5
1,5
2,5Допустимий тривалий струм для проводів і шнурів з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвими жилами

Таблиця 2

Перетин струмопровідної жили, мм2 Струм, А, для провідників, прокладених
відкрито в одній трубі
двох одножильних трьох одножильних чотирьох одножильних одного двохжильного одного трьохжильного
2,5

Допустимий тривалий струм для переносних проводів з мідними жилами

Таблиця 3

Перетин струмопровідної жили, мм2 Струм, А, для переносних проводів та кабелів
одножильних двохжильних трьохжильних
0,75 -
1,0 -
1,5 -
2,58. Для кожної ділянки електромережі погодинно розрахувати загальний струм споживання, і побудувати графік розподілу максимально можливого споживання струму протягом доби (додаток Г).

9. Для всієї квартири погодинно розрахувати загальний струм споживання, і побудувати графік розподілу максимально можливого споживання струму протягом доби (додаток Д).

10. Визначити для заданого виду електродроту (згідно з варіантом) допустимі значення струму (див. табл. 1-3) для різних ділянок електромережі в квартирі. Врахувати, що найчастіше в електромережах звичайних квартир використовують дроти з наступними параметрами:

ü мережа освітлення з алюмінієвого дроту перетином 2мм2 або мідного дроту перетином 1,5мм2 ;

ü мережа розеток з алюмінієвого дроту перетином 2,5мм2 або мідного дроту перетином 2,5мм2 ;

ü мережа електороплити з алюмінієвого дроту перетином 6-8мм2 або мідного дроту перетином 6мм2 ;

ü гнучкі подовжувачі (переносні) з мідного багатожильного дроту перетином 1,5мм2.

Додати до графіків розподілу максимально можливого споживання струму протягом доби відповідні допустимі значення струму (див. додатки Г, Д).

11. Зробити висновок №1:

ü про відповідність перетину дротів кожної ділянки електромережі в квартирі значенням споживання струму;

ü в разі необхідності внести пропозиції по оптимізації навантажень на електромережу в квартирі від побутового обладнання (запропонувати зміни в графіку роботи обладнання).

Частина 2 (для технічних спеціальностей)

12. Розрахувати загальну потужність в кВт: «Цепь освещения», «Цепь ел.плиты», «Розеточная цепь», «Цепь кухни», «Цепь сантехнического оборудования» (додаток Б).

13. Встановити і запустити програму «v 7.0 электрик» (безкоштовна програма на російській мові надається викладачем).

14. Вибрати параметри:

ü Найти - «Ток».

ü Род тока – однофазний 220В.

ü Проводник – провод.

ü Материал - «Медь».

ü Потери – 5%.

15. Натискаємо - «Квартира».

16. Зробити вибір схеми: «Выбор схемы» обираємо №1 - №4.

17. Далі обрати: «Материал» - «Медь»; «Прокладка проводом» - «Одного 3-х жильного в трубе и в коробах…»; «Выбор проводника» - «Провод».

18. Вносимо загальну потужність в кВт: «Цепь освещения», «Цепь эл.плиты», «Розеточная цепь», «Цепь кухни», «Цепь сантехнического оборудования».

19. Натискаємо – «Расчет».

20. Робимо «Print Screen» результатів розрахунку для звіту.

21. Зробити висновок №2: порівняти розраховані значення перетину дротів з заданими параметрами електромережі (див. п.10).


Частина 3 (для технічних спеціальностей)

22. Вибір перерізу дроту з урахуванням нагріву і втрат напруги окремо для кожної ділянки електромережі в квартирі.

23. Запустити програму «Розрахунок перерізу дроту» (безкоштовна програма на російській мові працює в будь якому Інтернет браузері і надається викладачем).

24. Вибрати основні параметри для розрахунку електродроту як показано на рисунку.

25. Вводимо «Мощность» та довжину дроту (задати самостійно в межах 10-30м) для кожної ділянки електромережі квартири в закладці «Проводка».

26. Робимо «Print Screen» результатів розрахунку для звіту.

27. Зробити висновок №3: порівняти розраховані значення перетину дротів з заданими параметрами електромережі (див. п.10).


3422896855124496.html
3422939970772061.html
    PR.RU™