Сутність здібностейМіністерство освіти і науки України

Чернігівський національний педагогічний університет

Імені Т.Г. Шевченка

РЕФЕРАТ

З психології на тему:

«Методи діагностики та дослідження здібностей»

Виконала: студентка 1
курсу, факультету
початкового навчання
13 групи,
Самійленко Н.Ю

Перевірила: Фера С.В.

Чернігів 2015

Зміст: Вступ 1. Сутність здібностей 2. Проблема дослідження здібностей в психології 3. Формування здібностей та інтереси 4. Методи дослідження здібностей 5. Методики,діагностуючі рівень розвитку спільних й спеціальних здібностей визначальних успішність навчання, професійної роботи і творчості Висновки Використана література

Вступ

Що таке здібності?


По-перше, під здібностями розуміються індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншого; ніхто не стане говорити про здібності, там де справа йде про властивості, у відношенні яких усі люди рівні. У такому змісті слово здатність уживалося основоположниками марксизму-ленінізму, коли вони говорили: "Від кожного по здібностях..." обдарованість здібність гальтон спадковість

По-друге, здібностями називають не усякі взагалі індивідуальні особливості, а лише такі, котрі мають відношення до успішності виконання якої-небудь чи діяльності багатьох діяльностей. Такі властивості, як наприклад, запальність, млявість, повільність, що безсумнівно є індивідуальними особливостями деяких людей, звичайно не називаються здібностями, тому що не розглядаються як умови успішності виконання яких-небудь діяльностей.

По-третє, поняття "здатність" не зводиться до тих знанням, чи навичкам умінням, що уже вироблені в даної людини. Нерідко буває, що педагог не вдоволений роботою учня, хоча цей останній виявляє знання не менші, чим деякі з його товаришів, успіхи якого радують того ж самого педагога. Своє невдоволення педагог мотивує тим, що цей учень працює недостатньо; при гарній роботі учень, "приймаючи до уваги його здатності", міг би мати набагато більше знань.

Сутність здібностей

Здібності - це необхідний рівень майстерності в тій чи іншій справі - це дійсність. Музичні здібності, що виявилися в дитини, ні в якій мірі не є гарантією того, що дитина буде музикантом. Для того щоб це відбулося, необхідно спеціальне навчання, наполегливість, виявлена педагогом і дитиною, гарний стан здоров'я, наявність музичного інструмента, нот і багатьох інших умов, без яких здатності можуть стихнути, так і не розвинувшись.

Психологія, заперечуючи тотожність здібностей і істотно важливих компонентів діяльності - знань, умінь і навичок, підкреслює їхню єдність.Здібності виявляються тільки в діяльності, і притому тільки в такій діяльності, що не може здійснюватися без наявності цих здібностей. Не можна говорити про здібності дитини до малювання, якщо його не намагаються навчати малювати, якщо він не здобуває ніяких навичок, необхідних для образотворчої діяльності. Тільки в процесі спеціального навчання малюнку і живопису може з'ясуватися, чи є чи в учня здатності.

Це виявиться в тім, наскільки швидко і легко він засвоює прийоми роботи, навчається бачити прекрасне в навколишньому світі.

Серйозною помилкою педагога є швидке, без серйозної перевірки твердження, що в данного школяра немає здібностей, на тій лише підставі, що в дитини немає ще в наявності необхідних систем умінь і навичок, міцних знань. Відомо чимало випадків, коли в дитинстві дитина не зустрічала з боку навколишніх визнання тих здібностей, подальший розвиток яких принесло йому заслужену славу. Альберт Ейнштейн у середній школі вважався дуже пересічним учнем, і нічого, здавалося б не віщало його прийдешньої геніальності.

Будучи індивідуально-психологічними особливостями, здібності не можуть бути протипоставлені іншим якостям і властивостям особистості - якостям розуму, особливостям пам'яті, рисам характеру, емоційним властивостям і т. д., але повинні бути поставлені з ними в один ряд.


3422199192483800.html
3422265978013513.html
    PR.RU™